PIERWSZE SPOTKANIA W RAMACH WSPARCIA INDYWIDUALNEGO

PIERWSZE SPOTKANIA W RAMACH WSPARCIA INDYWIDUALNEGO

Uczestnicy projektu pn. „Nowa droga włączenia” rozpoczęli spotkania indywidualne z psychologiem, których celem jest wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.    To pierwszy etap działań projektowych, który wykorzystuje instrumenty aktywnej integracji. Co istotne także w kolejnych etapach uczestnicy mogą liczyć na poradnictwo i szkolenia zawodowe, a także pośrednictwo pracy, staże zawodowe, a [...]
RUSZYŁ PROJEKT „NOWA DROGA WŁĄCZENIA”

RUSZYŁ PROJEKT „NOWA DROGA WŁĄCZENIA”

Od 1 stycznia Stowarzyszenie Humaneo rozpoczęło realizację projektu pn. „Nowa droga włączenia”, którego celem jest wzrost kompetencji społeczno-zawodowych grupy 72 uczestników (44 kobiet i 28 mężczyzn). Dotyczy to osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15 lat i więcej, niepracujących, zamieszkałych w powiatach: lipnowskim, radziejowskim i włocławskim.    Projekt zakłada realizację programu aktywnej integracji [...]
Skip to content