ZGŁOŚ SIĘ! TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

ZGŁOŚ SIĘ! TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Informujemy, że cały czas można zgłaszać się do udziału w projekcie „Nowa droga zawodowa w POWER-em”, a rekrutacja jest realizowana na bieżąco.    Do udziału zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. os. z NEET),  zamieszkałe na obszarach wiejskich (poza obszarami [...]
UZYSKAJ ZWROT KOSZTÓW – „NOWA DROGA ZAWODOWA Z POWEREM”

UZYSKAJ ZWROT KOSZTÓW – „NOWA DROGA ZAWODOWA Z POWEREM”

Ważna informacja dla uczestników projektu „Nowa droga zawodowa z POWER-em”! Udział w projekcie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na wybrane zajęcia. Dowiedz się więcej!    Zwrot kosztów dotyczy następujących zajęć:  Indywidualne doradztwo zawodowe,  Pośrednictwo pracy,  Poradnictwo zawodowe,  Szkolenie zawodowe,  Staż zawodowy.  Aby skorzystać ze zwrotu kosztów należy pobrać następujące dokumenty oraz wypełnić [...]
Nowa droga zawodowa z POWER-em: ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!

Nowa droga zawodowa z POWER-em: ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!

  Jeżeli korzystałeś  ze wsparcia z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym i spełniasz pozostałe warunki, zapraszamy do udziału w projekcie „Nowa droga zawodowa z POWER-em”! Swój udział w projekcie możesz zgłosić do 31. stycznia 2020 roku!   Projekt „Nowa droga zawodowa z POWER-em” adresowany jest dla osób w [...]
Skip to content