Projekty – Nie wykluczaj się z lepszego jutra – HUMANEO
NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: RUSZA PORADNICTWO ZAWODOWE

NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: RUSZA PORADNICTWO ZAWODOWE

Już jutro Uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” rozpoczynają spotkania w ramach poradnictwa zawodowego. Każdy Uczestnik odbędzie 4 godziny indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Zakres tematyczny poradnictwo zawodowego to: analiza rynku pracy, omówienie form zatrudnienia, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna – trudne pytania, prezentacja swoich słabych i mocnych stron, techniki rekrutacji […]

UCZESTNICY PROJEKTU OPRACUJĄ SWOJE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI

UCZESTNICY PROJEKTU OPRACUJĄ SWOJE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI

Jedynym z etapów realizacji projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” jest opracowanie przez Uczestników projektu własnej ścieżki reintegracji. Kolejna już grupa osób już jutro rozpocznie 6-godzinne zajęcia w ramach tej formy aktywizacji zawodowej. Przeczytaj szczegóły i zgłoś swój udział w projekcie. Zakres tematyczny zajęć dot. opracowania ścieżki reintegracji to: wspieranie Uczestników projekt w przezwyciężaniu […]

REALIZUJEMY SZKOLENIE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU “NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA”

REALIZUJEMY SZKOLENIE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU “NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA”

Mieszkańcy woj. podkarpackiego biorący udział w projekcie „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” rozpoczynają realizacje szkoleń zawodowych. W szkoleniach zgodnie z założeniami projektu wezmą udział 84 osoby. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie lub podniesienie nowych kwalifikacji lub kompetencji. Osoby skierowane do odbycia szkolenia są zobowiązanie do uczestniczenia w szkoleniach, systematycznego […]

NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: WSPIERAMY REINTEGRACJĘ BEZROBOTNYCH NA PODKARPACIU

NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: WSPIERAMY REINTEGRACJĘ BEZROBOTNYCH NA PODKARPACIU

Uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” rozpoczynają opracowywanie indywidualnej ścieżki reintegracji. Dzisiaj startują pierwsze spotkania! Każdy Uczestnik odbędzie 6 godzin (2 spotkania po 3 godziny) zajęć w ramach opracowania ścieżki reintegracji. Zakres tematyczny spotkań to wspieranie Uczestników w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz wzmocnienie Uczestnika […]

NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: AKTYWIZUJEMY PODKARPACIE!

NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: AKTYWIZUJEMY PODKARPACIE!

Chcesz rozwijać się zawodowo? Szukasz możliwości podniesienia kompetencji? Potrzebujesz wsparcia w zbudowaniu swojej ścieżki kariery? Skorzystaj z pomocy Stowarzyszenia Humaneo!  Jeżeli jesteś mieszkańcem woj. podkarpackiego w wieku od 18 do 64 lat, zmagającym się z brakiem zatrudnienia lub wykluczeniem społecznym weź udziału w projekcie „Nie wykluczaj się z lepszego jutra!”.   Projekt „Nie wykluczaj się […]

Skip to content