NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU: ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU: ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Informujemy, że w ramach projektu „Nowa ścieżka rozwoju” Uczestnicy mogą starać się o zwrot kosztów dojazdu. Sprawdź, czy możesz odzyskać środki i pobierz niezbędne dokumenty.   Jeżeli uczestniczyłeś w następujących formach wsparcia, uzyskasz zwrot: Zadanie 1. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiający powrót do życia społecznego   (indywidualny oraz […]

NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU: STARTUJĄ SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU: STARTUJĄ SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

Informujemy,  że 20.03.2020 r. pierwsi Uczestnicy projektu „Nowa ścieżka rozwoju” rozpoczną Indywidulane spotkania z Psychologiem. Celem spotkań będzie wzmocnienie postawy Uczestników projektu, a także wspieranie ich w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby.   Wszyscy Uczestnicy projektu  odbędą takie spotkanie w terminie ustalonym indywidualnie. Więcej informacji znajdziesz na […]

RUSZA NOWY PROJEKT! „NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU”!

RUSZA NOWY PROJEKT! „NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU”!

Stowarzyszenie HUMANEO rozpoczyna realizację kolejnego projektu. Tym razem do skorzystania z bezpłatnych form wsparcia aktywizacji zawodowej zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotne oraz długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, zamieszkujące obszary wiejskie, w wieku powyżej 50 r.ż. oraz niepełnosprawne zamieszkałe w gminach powiatu: bartoszyckiego, braniewskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego (poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku).   Projekt „Nowa […]

Skip to content