Uczestnicy kursu INF.03 ukończyli kolejny moduł

Uczestnicy kursu INF.03 ukończyli kolejny moduł

Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” zrealizowali właśnie piąty moduł kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.03. Moduł ten dotyczył zagadnień związanych z programowaniem aplikacji internetowych. Przypominamy, iż kurs będzie kończyć się egzaminem zewnętrznym, a uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie będzie wiązało się z otrzymaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Więcej informacji na temat […]

Grupa z Ujazdu rozpoczyna realizację kolejnego modułu

Grupa z Ujazdu rozpoczyna realizację kolejnego modułu

Informujemy, że uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości” z miejscowości Ujazd są właśnie w trakcie realizacji czwartego modułu kursu, którego tematyka obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i administrowaniem bazami danych. Realizacja tego modułu zajmie łącznie 100 godzin. Tym samym uczestnikom pozostaną jeszcze do zrealizowania następujące moduły: 03.05 – Programowanie aplikacji internetowych – 140 godzin [...]
Grupa z Bidzin rozpoczyna realizację kolejnego modułu

Grupa z Bidzin rozpoczyna realizację kolejnego modułu

Informujemy, że uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości” z miejscowości Bidziny są właśnie w trakcie realizacji siódmego modułu kursu, którego tematyka obejmuje zagadnienia związane z kompetencjami personalnymi i społecznymi. Realizacja tego modułu zajmie łącznie 10 godzin. Tym samym uczestnikom pozostanie jeszcze do zrealizowania ostatni moduł, a mianowicie „Programowanie aplikacji internetowych”. Przypominamy, iż kursy będą [...]
Grupa z Opatowa rozpoczyna realizację kolejnego modułu

Grupa z Opatowa rozpoczyna realizację kolejnego modułu

Informujemy, że uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości” z Opatowa są właśnie w trakcie realizacji szóstego modułu kursu, którego tematyka obejmuje zagadnienia związane z programowaniem aplikacji mobilnych. Realizacja tego modułu zajmie łącznie 98 godzin. Tym samym uczestnikom pozostaną jeszcze do zrealizowania następujące moduły: 04.07 – Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych – 98 godzin 04.08 – [...]
Skip to content