Staże zawodowe dobiegają końca

Staże zawodowe dobiegają końca

Większość uczestników projektu „Odpowiedni kierunek” zakończyła właśnie staże zawodowe. Przez trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych. Z wielka dumą informujemy, iż zdecydowana większość osób biorących udział w projekcie ukończyła już tym samym wszelkie rodzaje form wsparcia, którymi były między innymi zajęcia z doradcą […]

STAŻE ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

STAŻE ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Informujemy, że uczestnicy projektu „Odpowiedni kierunek” biorą właśnie udział w ostatnim etapie projektu, którym są trzymiesięczne staże zawodowe. Ich celem jest nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych oraz komputerowych. Każdy z uczestników uczęszcza na staż w miejscu, gdzie w jak największym stopniu będzie mógł wykorzystać swoje predyspozycje zawodowe, […]

CZAS NA SZKOLENIA KOMPUTEROWE!

CZAS NA SZKOLENIA KOMPUTEROWE!

Już od 7 stycznia uczestnicy projektu „Odpowiedni kierunek” należący do grupy 4 rozpoczną szkolenia komputerowe, które potrwają do 22 stycznia. Szkolenia te są w 100% bezpłatne i prowadzą do nabycia kompetencji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem / certyfikatem. Poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie końcowym część uczestników uzyska możliwość wzięcia udziału w 3-miesięcznych stażach zawodowych, podczas których […]

Czas na szkolenia komputerowe!

Czas na szkolenia komputerowe!

Już od 7 stycznia uczestnicy projektu „Odpowiedni kierunek” należący do grupy 4 rozpoczną szkolenia komputerowe, które potrwają do 22 stycznia. Szkolenia te są w 100% bezpłatne i prowadzą do nabycia kompetencji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem / certyfikatem. Poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie końcowym część uczestników uzyska możliwość wzięcia udziału w 3-miesięcznych stażach zawodowych, podczas których […]

RUSZA PROJEKT „ODPOWIEDNI KIERUNEK”

RUSZA PROJEKT „ODPOWIEDNI KIERUNEK”

Stowarzyszenie HUMANEO rozpoczyna realizację projektu „Odpowiedni kierunek”. Projekt RPWM. 11.1.1 Włączenie społeczne współfinansowany jest ze środków Europejskich Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu odbywać się będzie od 1.06.2020 r. do 28.28.2021 r.   Projekt adresowany jest dla osób po 18 r.ż. zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, […]

Skip to content