RUSZA PROJEKT „ODPOWIEDNI KIERUNEK”

RUSZA PROJEKT „ODPOWIEDNI KIERUNEK”

Stowarzyszenie HUMANEO rozpoczyna realizację projektu „Odpowiedni kierunek”. Projekt RPWM. 11.1.1 Włączenie społeczne współfinansowany jest ze środków Europejskich Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu odbywać się będzie od 1.06.2020 r. do 28.28.2021 r.   Projekt adresowany jest dla osób po 18 r.ż. zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, […]

Skip to content