ZAKOŃCZYLIŚMY PROJEKT „KIERUNEK -> PRACA”

ZAKOŃCZYLIŚMY PROJEKT „KIERUNEK -> PRACA”

Z dniem 30. kwietnia 2020 roku zakończyliśmy realizację projektu „Kierunek -> Praca”. Uczestnicy projektu skorzystali z wielu bezpłatnych form aktywizacji zawodowej. Projekt skierowany był dla osób zamieszkujących terem woj. małopolskiego. W projekcie „Kierunek -> Praca” wzięły udział osoby w wieku 30 i więcej lat, długotrwale bezrobotne i bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach. Bezpłatne wsparcie, którego [...]
3-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE ROZPOCZĘTE!

3-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE ROZPOCZĘTE!

1 lutego ostatni uczestnicy projektu „Kierunek → PRACA” rozpoczęli 3-miesięczne staże zawodowe, które pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności w ramach nowych kwalifikacji zawodowych.    To ostatni trzeci etap działań na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących powiaty: nowotarski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, tarnowski i miasto Tarnów. Zakończenie stażu planowane jest na kwiecień. Zanim uczestnicy projektu [...]
OSTATNIE SZKOLENIE Z ZAKRESU „PRACOWNIK GOSPODARCZY Z ELEMENTAMI KONSERWATORA TERENÓW ZIELONYCH”

OSTATNIE SZKOLENIE Z ZAKRESU „PRACOWNIK GOSPODARCZY Z ELEMENTAMI KONSERWATORA TERENÓW ZIELONYCH”

Od wczoraj (19 grudnia) uczestnicy projektu „Kierunek → PRACA” biorą udział w ostatnim już szkoleniu zawodowym pn. „Pracownik gospodarczy z elementami konserwatora terenów zielonych”.   Szkolenie dla 12 osób to część działań projektowych, które ukierunkowane są przede wszystkim na podniesienie, uzupełnienie, a także zmianę kwalifikacji dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy i biernych zawodowo. Beneficjenci projektu to [...]
KOLEJNE SZKOLENIA W PROJEKCIE „KIERUNEK → PRACA”

KOLEJNE SZKOLENIA W PROJEKCIE „KIERUNEK → PRACA”

Rozpoczęła się realizacja kolejnych szkoleń zawodowych w ramach projektu „Kierunek → PRACA”. To istotna cześć działań, których celem jest podniesienie, uzupełnienie, a w razie potrzeby także zmiana kwalifikacji zawodowych.    Tym razem uczestnicy zdobywają wiedzę podczas szkoleń: „Obsługa klienta – techniki sprzedaży z elementami IT” oraz „Pracownik gospodarczy z elementami konserwatora terenów zielonych”.  Pierwsze spotkania rozpoczęły się 12 grudnia, a ich [...]
PROJEKT „KIERUNEK → PRACA” O MIESIĄC DŁUŻEJ!

PROJEKT „KIERUNEK → PRACA” O MIESIĄC DŁUŻEJ!

Ważna informacja dla uczestników projektu „Kierunek → PRACA”. Termin zakończenia realizacji projektu został wydłużony o miesiąc i zakończy się 30 kwietnia 2020 roku. Najważniejszym celem podejmowanych działań jest aktywizacja zawodowa poprzez podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.    Jednocześnie 4 grudnia rozpoczęły się spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi dla ostatnich dwóch grup uczestników. Tego typu [...]
Skip to content