„Na stałej drodze włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy (grupa VI)

„Na stałej drodze włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy (grupa VI)

Indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy to jedna z wielu form wsparcia przewidzianych w ramach realizacji projektu „Na stałej drodze włączenia”. Tym razem w zajęciach biorą udział uczestnicy z grupy VI, którzy przez najbliższy tydzień będą spotykać się ze specjalistą w celu zapoznania się z lokalnym rynkiem pracy. Zakres tematyczny spotkań dotyczył będzie następujących zagadnień: Więcej […]

„Na stałej drodze włączenia”: Wydłużenie czasu realizacji projektu

„Na stałej drodze włączenia”: Wydłużenie czasu realizacji projektu

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu „Na stałej drodze włączenia” został wydłużony do dnia 28 lutego 2023 r. Ponadto w ramach projektu na staż zawodowy zostanie skierowanych nie 14, a 18 uczestników/czek. Staż zawodowy daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia, wykorzystania w praktyce wcześniej nabytych na kursie umiejętności oraz zwiększa szanse na rynku pracy. Stażyści […]

„Na stałej drodze włączenia”: Szkolenia zawodowe dla uczestników

„Na stałej drodze włączenia”: Szkolenia zawodowe dla uczestników

Dwie ostatnie grupy uczestników rozpoczęło kursy zawodowe „Obsługa klienta z elementami sprzedaży” i „Specjalista ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży z obsługą komputera”. Każdy uczestnik ma możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Szkolenia kończą się dokumentem potwierdzającym umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem kursów i szkoleń będzie […]

„Na stałej drodze włączenia”: Zakończyliśmy nabór do projektu

„Na stałej drodze włączenia”: Zakończyliśmy nabór do projektu

Z radością informujemy, iż do projektu przystąpiło już 70 osób. Dla uczestników z dwóch ostatnich grup zostały zaplanowane zajęcia wsparcia aktywizacji społecznej i zawodowej. Od pierwszych spotkań będzie zależało wsparcie jakie otrzymają w kolejnych tygodniach. Działania te skupiają się na weryfikacji oddalenia od rynku pracy i wykluczenia społecznego, analizie powodu obecnej sytuacji oraz potencjału jaki […]

„Na stałej drodze włączenia”: Ostatnie wolne miejsca do wzięcia udziału w projekcie

„Na stałej drodze włączenia”: Ostatnie wolne miejsca do wzięcia udziału w projekcie

Informujemy, iż w projekcie „Na stałej drodze włączenia” zostały ostatnie wolne miejsca dla osób wpisujących się w grupę docelową. Jeśli jesteś osobą: zamieszkującą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub przebywa (w przypadku osób bezdomnych) na terenach wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim, zaliczających się również do obszarów o najniższym stopniu rozwoju i […]

Skip to content