„Na stałej drodze włączenia”: Zakończyliśmy nabór do projektu

„Na stałej drodze włączenia”: Zakończyliśmy nabór do projektu

Z radością informujemy, iż do projektu przystąpiło już 70 osób. Dla uczestników z dwóch ostatnich grup zostały zaplanowane zajęcia wsparcia aktywizacji społecznej i zawodowej. Od pierwszych spotkań będzie zależało wsparcie jakie otrzymają w kolejnych tygodniach. Działania te skupiają się na weryfikacji oddalenia od rynku pracy i wykluczenia społecznego, analizie powodu obecnej sytuacji oraz potencjału jaki […]

„Na stałej drodze włączenia”: Ostatnie wolne miejsca do wzięcia udziału w projekcie

„Na stałej drodze włączenia”: Ostatnie wolne miejsca do wzięcia udziału w projekcie

Informujemy, iż w projekcie „Na stałej drodze włączenia” zostały ostatnie wolne miejsca dla osób wpisujących się w grupę docelową. Jeśli jesteś osobą: zamieszkującą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub przebywa (w przypadku osób bezdomnych) na terenach wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim, zaliczających się również do obszarów o najniższym stopniu rozwoju i […]

„Na stałej drodze włączenia”: Staże zawodowe dla uczestników projektu

„Na stałej drodze włączenia”: Staże zawodowe dla uczestników projektu

Kolejne osoby rozpoczynają staż zawodowy w ramach projektu „Na stałej drodze włączenia”. Stażyści wykonują pracę, na podstawie programu stażu. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Głównym założeniem stażu jest zdobycie doświadczenia, w branży w której mogliby rozwijać dotychczasowe umiejętności i nowe kwalifikacje. Staże zawodowe realizowane na okres 3 miesięcy. Każdy […]

Wydłużenie okresu realizacji projektu „Na stałej drodze włączenia”

Wydłużenie okresu realizacji projektu „Na stałej drodze włączenia”

Informujemy, że realizacja projektu „Na stałej drodze włączenia zostaje przedłużona do 30 listopada 2022 roku. Tym samym termin zgłaszania się do projektu również ulega przedłużeniu, a wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w projekcie mają czas na wysyłanie swoich zgłoszeń do 31 sierpnia 2022. Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/na_stalej_drodze_wlaczenia/

„Na stałej drodze włączenia”: Szkolenie zawodowe (grupa I)

„Na stałej drodze włączenia”: Szkolenie zawodowe (grupa I)

Uczestnicy projektu „Na stałej drodze włączenia” z grupy I wzięli już udział między innymi w zajęciach z poradnictwa zawodowego oraz w spotkaniach indywidualnych z coachem. Kolejną formą wsparcia realizowaną w ramach projektu jest bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Obsługa klienta z elementami sprzedaży”. Szkolenie to odbywa się od 16 maja do 3 czerwca w Chodzieży […]

Skip to content