„Nowa droga zawodowa”: Bezpłatne szkolenie zawodowe w Gorlicach

„Nowa droga zawodowa”: Bezpłatne szkolenie zawodowe w Gorlicach

Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji kolejnego bezpłatnego szkolenia zawodowego w ramach projektu „Nowa droga zawodowa”, tym razem z zakresu „Sprzedawca z elementami obsługi biura”. Odbywa się ono w Gorlicach (województwo małopolskie) i bierze w nim udział 13 uczestników. Zajęcia potrwają do 25 listopada, a ostatni dzień szkoleń będzie wiązał się z egzaminem końcowym. W przypadku […]

„Nowa droga zawodowa”: Październikowe zajęcia z pośrednictwa pracy

„Nowa droga zawodowa”: Październikowe zajęcia z pośrednictwa pracy

Październik to kolejny miesiąc, w którym uczestnicy projektu „Nowa droga zawodowa” wzięli udział w kolejnych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach z pośrednikiem pracy. Zajęcia te odbywały się w Nowym Sączu (województwo małopolskie). Jest to forma wsparcia, dzięki której uczestnicy zostali zapoznani z przykładowymi ofertami lokalnego rynku pracy, co z pewnością okaże się pomocne już […]

„Nowa droga zawodowa”: Realizujemy staże zawodowe

„Nowa droga zawodowa”: Realizujemy staże zawodowe

Projekt „Nowa droga zawodowa” wkracza w fazę realizacji trzymiesięcznych staży zawodowych. Aktualnie kilkunastu uczestników projektu wykorzystuje w praktyce wiedzę uzyskaną między innymi podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych. Staże zawodowe są ostatnim etapem realizacji projektu, a na czas ich odbywania uczestnicy mogą liczyć na stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu, zostali oni również objęci ubezpieczeniem NNW oraz […]

„Nowa droga zawodowa”: Zajęcia z coachingu

„Nowa droga zawodowa”: Zajęcia z coachingu

Projekt „Nowa droga zawodowa” to również zajęcia z coachingu. Część uczestników projektu wzięła udział w zajęciach z trenerem specjalizującym się od wielu lat w coachingu zawodowym mającym za zadanie nakierować osoby do rozwoju zawodowego. Powyższa forma wsparcia okazuje się bardzo pomocna w określeniu predyspozycji zawodowych oraz umiejętności, które mogą okazać się kluczowe w zwiększeniu swoich […]

„Nowa droga zawodowa”: Uczestnicy projektu ukończyli kolejne szkolenie zawodowe

„Nowa droga zawodowa”: Uczestnicy projektu ukończyli kolejne szkolenie zawodowe

26 sierpnia kolejni uczestnicy projektu „Nowa droga zawodowa” ukończyli szkolenie zawodowe z zakresu „Kwalifikowalny pracownik ochrony fizycznej”. Szkolenie to było organizowane w Gorlicach pod okiem specjalistów z Europejskiego Instytutu Kształcenia Zawodowego „GROM”. W szkoleniu wzięło udział 8 uczestników projektu, którzy przez trzy tygodnie uczęszczali na zajęcia prowadzone przez specjalistów z branży security. Ukończenie szkolenia wiązało […]

Skip to content