„Otwórz się na zmiany”: Zajęcia z poradnictwa zawodowego dla grupy I

„Otwórz się na zmiany”: Zajęcia z poradnictwa zawodowego dla grupy I

W zeszłym tygodniu uczestnicy projektu „Otwórz się na zmiany” należący do grupy I ukończyli realizację kolejnej formy wsparcia, którą były zajęcia z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te odbywały się w Jeleniej Górze (województwo dolnośląskie). Zakres tematyczny zajęć: przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (CV/ list motywacyjny/prezentacja multimedialna kandydata) jak czytać ogłoszenia pracodawcy najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych […]

„Otwórz się na zmiany”: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników z grupy I

„Otwórz się na zmiany”: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników z grupy I

W dniu dzisiejszym pierwsze osoby biorące udział w projekcie „Otwórz się na zmiany” ukończyły formę wsparcia mającą za zadanie zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu. Zajęcia te odbywały się w Jeleniej Górze (województwo dolnośląskie). Każdy z uczestników wziął udział w 4 godzinach zajęć z psychologiem, które zostały podzielone na dwa spotkania po 2 godziny. […]

„Otwórz się na zmiany”: Rekrutacja dobiegła końca

„Otwórz się na zmiany”: Rekrutacja dobiegła końca

Wraz z końcem marca zakończyliśmy proces rekrutacji do projektu „Otwórz się na zmiany”. Tym samym w najbliższym czasie ruszymy z realizacją poszczególnych form wsparcia przewidzianych w programie. Przypominamy, iż uczestnikami projektu mogły zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:1) zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w jednym z powiatów: jaworskim, m. Jelenia Góra, karkonoskim, lubańskim, […]

Skip to content