Uzyskanie dofinansowania z UE na projekt „Patent na zatrudnienie!”

Uzyskanie dofinansowania z UE na projekt „Patent na zatrudnienie!”

Stowarzyszenie Humaneo uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Patent na zatrudnienie!” Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej wśród minimum 40 kobiet biernych zawodowo w wieku produkcyjnym między 18 a 59 rokiem życia zamieszkujących na obszarze powiatów: ostrowskiego, ostrołęckiego, m. Ostrołęka i makowskiego Rekrutacja podzielona na 2 tury: 1-15.IV.2024 (30 miejsc) 16-30.IV.2024 (30 miejsc) […]

Skip to content