fbpx
Koniec realizacji projektu „Razem przeciw wykluczeniu!”

Koniec realizacji projektu „Razem przeciw wykluczeniu!”

Informujemy, że w ostatnim czasie zakończyliśmy realizację projektu „Razem przeciw wykluczeniu!”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 stycznia 2020 roku na terenie województwa dolnośląskiego, a jego uczestnikami były osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez zatrudnienia. W trakcie realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi […]

Szkolenie zawodowe dla grupy III

Szkolenie zawodowe dla grupy III

Jeszcze w tym tygodniu uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” należący do grupy III rozpoczną swój udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Kasjer, sprzedawca z elementami obsługi biura”. Szkolenie będzie składać się z kilkunastu spotkań trwających po 8 godzin (łącznie 120 godzin na grupę). Głównym celem tej formy wsparcia […]

Grupa II – zajęcia z grupowego poradnictwa psychologicznego

Grupa II – zajęcia z grupowego poradnictwa psychologicznego

W najbliższym czasie uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” należący do grupy II wezmą udział w spotkaniach grupowych z psychologiem, które pomogą im w zdiagnozowaniu ich potrzeb i potencjałów. Zajęcia te zostaną podzielone na 6 spotkań po 4 godziny, co daje łącznie 24 godziny na grupę. Celem spotkań będzie między innymi diagnoza i przełamanie barier każdego […]

Grupa I – opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

Grupa I – opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

Już niebawem uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” rozpoczną spotkania w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Dla każdego z uczestników przewidziano cztery godziny zajęć. Zajęcia te będą miały na celu między innymi diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb uczestników projektu. Ponadto pomogą one w identyfikacji potrzeb i deficytu […]