Koniec realizacji projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”

Koniec realizacji projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”

Z dniem 31.05.2022 r. zakończono realizację projektu pn. „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 czerwca 2021 roku, a uczestnikami było 40 osób zamieszkujących Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna (województwo warmińsko-mazurskie). W trakcie realizacji projektu Uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach z psychologiem i doradcą […]

„Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”: Ostatni uczestnicy ukończyli staże zawodowe

„Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”: Ostatni uczestnicy ukończyli staże zawodowe

Z przyjemnością informujemy, że w miesiącu maju kolejni Uczestnicy Projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe” zakończyli realizację 3-miesiecznych staży zawodowych. Wsparcie to było ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez Uczestników Projektu. Staże umożliwiły uczestnikom zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego.

„Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”: Zajęcia z pośrednictwa pracy (grupa 4)

„Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”: Zajęcia z pośrednictwa pracy (grupa 4)

Pośrednictwo pracy to kolejna forma wsparcia realizowana w ramach projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”. Tym razem w zajęciach uczestniczą osoby należące do grupy 4, a spotkania odbywają się w Olsztynie. Zajęcia z pośrednictwa pracy to świetna okazja, by skonsultować ze specjalistą swoją sytuację zawodową oraz by poszerzyć swoją wiedzę na temat procesu negocjacji czy […]

„Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”: Zatrudnienie wspomagane dla uczestników projektu

„Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”: Zatrudnienie wspomagane dla uczestników projektu

Wraz z końcem kwietnia dwóch uczestników projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe” należących do grupy IV ukończyło realizację kolejnej formy wsparcia, a mianowicie zatrudnienia wspomaganego. Jest to szczególna forma wsparcia, która została przewidziana dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres tematyczny: na etapie stażu: motywowanie i wspieranie aktywności osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie oceny możliwości zawodowych kandydata do […]

SWSiZ – pierwsi uczestnicy ukończyli staże zawodowe

SWSiZ – pierwsi uczestnicy ukończyli staże zawodowe

Z przyjemnością informujemy, że pierwsi Uczestnicy Projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe” wraz z końcem marca ukończyli realizację 3-miesiecznych staży zawodowych. Wsparcie to było ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu. Staże umożliwiły uczestnikom zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego. Ponadto w miesiącu marcu 2 osoby rozpoczęły udział […]

Skip to content