„Stała ścieżka włączenia”: Grupa II ukończyła szkolenie zawodowe

„Stała ścieżka włączenia”: Grupa II ukończyła szkolenie zawodowe

Kolejne osoby biorące udział w projekcie „Stała ścieżka włączenia” w ostatnim tygodniu zakończyły swój udział w szkoleniu z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą magazynu”. Szkolenie to odbywało się w Grudziądzu, a uczestnikami były osoby należące do grupy II. Była to kolejna forma wsparcia mająca za zadanie wyposażenie uczestników w wiedzę praktyczną oraz w cenne doświadczenie […]

„Stała ścieżka włączenia”: Szkolenie zawodowe dla grupy II

„Stała ścieżka włączenia”: Szkolenie zawodowe dla grupy II

Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji szkolenia z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą magazynu”, które odbywa się w Grudziądzu. W szkoleniu biorą udział uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” należący do grupy II. Jest to kolejna forma wsparcia, która ma za zadanie przygotować uczestników do trzymiesięcznego stażu zawodowego. Pod koniec realizacji szkolenia każda z osób przystąpi do […]

„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy I

„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy I

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” należący do grupy I wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, którą będą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Zajęcia te odbywać będą się w miejscowości Gruta (województwo kujawsko-pomorskie). Na każdego z uczestników przypadać będą cztery spotkania podczas których będą oni mieli możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. […]

„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

Ruszamy z realizacją pierwszej formy wsparcia przewidzianej w ramach projektu „Stała ścieżka włączenia”, którą będzie wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Zajęcia będą odbywały się w terminie od 22 marca do 19 kwietnia i wezmą w nich udział uczestnicy należący zarówno do grupy I, II oraz III. Spotkania te […]

Rusza rekrutacja!

Rusza rekrutacja!

Rekrutacja do projektu „Stała ścieżka włączenia” została rozpoczęta!Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Osoby w wieku 18 lat i więcej, Osoby niepracujące, Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, Osoby zamieszkujące (zg.z KC) na obszarach powiatów województwa kujawsko – pomorskiego: grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski, […]

Skip to content