„Stała ścieżka włączenia” wiele zmienia!

„Stała ścieżka włączenia” wiele zmienia!

„Stała ścieżka włączenia” wiele zmienia! Rozpiera nas ogromna duma! Cieszymy się, że możemy ogłosić sukces naszego kolejnego projektu, który realizowany był na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego! W 2022 r. przez wiele miesięcy organizowaliśmy szkolenia zawodowe, przygotowując zaangażowanych i chłonnych wiedzy Uczestników do nowych wyzwań związanych z rynkiem pracy. Oto lista szkoleń, które były realizowane w ramach […]

„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla uczestników z grupy VII

„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla uczestników z grupy VII

Pośrednictwo pracy to jedna z wielu form wsparcia przewidzianych w ramach projektu „Stała ścieżka włączenia”. Uczestnicy projektu należący na co dzień do grupy VII są właśnie w trakcie uczęszczania na zajęcia ze specjalistą, dzięki czemu mają oni możliwość skonsultowania swojej sytuacji na rynku pracy. Zakres tematyczny: przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych m.in. CV, listu motywacyjnego metody poszukiwania […]

„Stała ścieżka włączenia”: Grupa 7 wzięła udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego

„Stała ścieżka włączenia”: Grupa 7 wzięła udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego

Po ukończeniu zajęć mających za zadanie podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” wzięli udział w poradnictwie zawodowym. Zajęcia te odbywały się w Grudziądzu (województwo kujawsko-pomorskie) i zostały podzielone na spotkania indywidualne oraz grupowe. Dzięki wzięciu udziału w spotkaniach ze specjalistą uczestnicy mogli dowiedzieć się jak profesjonalnie przygotowywać dokumenty aplikacyjne (CV/list […]

„Stała ścieżka włączenia”: Pierwsze formy wsparcia dla uczestników z grupy VII

„Stała ścieżka włączenia”: Pierwsze formy wsparcia dla uczestników z grupy VII

Projekt „Stała ścieżka włączenia” liczy już 7 grup! W ostatnich dniach kolejni uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach mających za zadanie podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Zajęcia odbywały się w Grudziądzu (województwo kujawsko-pomorskie). Zakres tematyczny: weryfikacja możliwości włączenia społecznego UP pod względemposiadanych potrzeb, kompetencji życiowych i umiejętności rozwojowych wzmocnienie postawy życiowej i umiejętności społeczno-zawodowych […]

„Stała ścieżka włączenia”: Pośrednictwo pracy dla uczestników z grupy VI

„Stała ścieżka włączenia”: Pośrednictwo pracy dla uczestników z grupy VI

Uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” należący do grupy VI ukończyli realizację kolejnej formy wsparcia, którą były indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Zajęcia odbywały się dniach 10.08 – 26.08 w Grudziądzu (województwo kujawsko-pomorskie). Jest to forma wsparcia, dzięki której uczestnicy zostali zapoznani z przykładowymi ofertami lokalnego rynku pracy, co z pewnością okaże się pomocne już w […]

Skip to content