„Uwierz, że możesz”: Szkolenie zawodowe dla grupy I

„Uwierz, że możesz”: Szkolenie zawodowe dla grupy I

Poprzedni tydzień stał pod znakiem szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą klienta”, w którym wzięli udział uczestnicy projektu „Uwierz, że możesz” (grupa I). Zajęcia odbyły się w miejscowości Sierpc (województwo mazowieckie). Tematyka szkolenia została opracowana na podstawie informacji uzyskanych podczas realizacji poprzednich form wsparcia, gdzie wzięto pod uwagę między innymi potrzeby […]

„Uwierz, że możesz”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy II i III

„Uwierz, że możesz”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy II i III

Informujemy, że w ostatnich kilka dniach uczestnicy projektu „Uwierz, że możesz” należący do grupy II i III wzięli udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy. Głównym celem spotkań było przede wszystkim przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każda z osób została zapoznana z metodami poszukiwania pracy oraz przepisami prawnymi […]

„Uwierz, że możesz”: SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z COACHINGU DLA GRUPY I

„Uwierz, że możesz”: SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z COACHINGU DLA GRUPY I

W najbliższych dniach pierwsi uczestnicy projektu „Uwierz, że możesz” wzięli udział w spotkaniach indywidualnych z coachingu. Każdy z uczestników weźmie udział w pięciu spotkaniach trwających po jedną godzinę, a zajęcia będą odbywały się w miejscowości Sierpc (województwo mazowieckie). Zakres tematyczny: omówienie problemów związanych z sytuacją życiową i podejmowanie próby zmiany podnoszenie samooceny i motywacji określenie […]

W dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Uwierz, że możesz!”

W dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Uwierz, że możesz!”

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Uwierz, że możesz!”. Projekt ten skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w województwie mazowieckim z GD poprzez objęcie kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (coaching, trening umiejętności społecznej) i zawodowym (szkolenia, staże, […]

Rusza rekrutacja!

Rusza rekrutacja!

Rekrutacja do projektu została rozpoczęta! 
Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia i/lub o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 2) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zamieszkujące (zgodnie [...]
Skip to content