fbpx
Szkolenie zawodowe dla grupy VIII

Szkolenie zawodowe dla grupy VIII

Informujemy, że już w najbliższym tygodniu uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” należący do grupy VIII wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z elementami terapii zajęciowej”. Szkolenie to odbędzie się w miejscowości Pisz (województwo warmińsko-mazurskie) i potrwa do 4 września. Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności […]

Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnej grupy

Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnej grupy

Z radością informujemy, że jeszcze w tym tygodniu kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” wezmą udział w następnej formie wsparcia, a mianowicie w grupowych spotkaniach z pośrednikiem pracy. Głównym celem spotkań będzie przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana z metodami poszukiwania pracy oraz przepisami prawnymi związanymi z podjęciem zatrudnienia, dzięki […]

Poradnictwo zawodowe – grupa VI

Poradnictwo zawodowe – grupa VI

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” wezmą udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. W ramach projektu przewidziane zostały również zajęcia grupowe, które będą miały za zadanie przygotować osoby biorące udział w projekcie do kolejnych form wsparcia. Głównym celem powyższej formy wsparcia będzie zapoznanie uczestników z różnymi sposobami poszukiwania pracy oraz z […]

GRUPA V RUSZA ZE SZKOLENIEM ZAWODOWYM

GRUPA V RUSZA ZE SZKOLENIEM ZAWODOWYM

Grupa V rusza ze szkoleniem zawodowym W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” rozpoczną bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z animacją czasu wolnego”. Szkolenie to będzie miało na celu przygotować uczestników do ostatniego rodzaju form wsparcia, a mianowicie do trzymiesięcznego stażu zawodowego. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji […]

RUSZAJĄ ZAJĘCIA Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO!

RUSZAJĄ ZAJĘCIA Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO!

Wraz z końcem kwietnia kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” wezmą udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego. Osoby te wezmą udział zarówno w zajęciach grupowych, jak i w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. Poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi sposobami poszukiwania pracy oraz z aktualnymi realiami […]

Skip to content