Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnych grup

Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnych grup

Informujemy, że w najbliższych tygodniach kolejni uczestnicy projektu „START do zatrudnienia!” wezmą udział w zajęciach z pośrednictwa pracy. Zajęcia te będą odbywały się w Łodzi, a na każdego z uczestników zaplanowano 4 spotkania po 2 godziny, co daje nam łącznie 8 godzin na osobę. Zakres tematyczny: 1)  Zachęcanie do samodzielnego poszukiwania pracy 2)  Monitoring aktywności [...]
Staże zawodowe – ostatnia prosta

Staże zawodowe – ostatnia prosta

Z wielką radością informujemy, że już ponad 100 uczestników projektu „START do zatrudnienia!” ukończyło ostatnią formę wsparcia, którą były trzymiesięczne staże zawodowe. Tym samym osoby te zakończyły swój udział w projekcie i uzyskały dokument potwierdzający nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy brali aktywny udział w różnorodnych zajęciach ze specjalistami, między innymi [...]
Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnej grupy

Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnej grupy

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „START do zatrudnienia!” spotkają się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostaną dostosowane do indywidualnych kwalifikacji i kompetencji, które zweryfikowano podczas opracowywania Indywidualnego Planu Działania. Dla każdego z uczestników przewidziano cztery spotkania po dwie godziny w trakcie których będą oni mieli [...]
KOLEJNA GRUPA ROZPOCZYNA SZKOLENIA

KOLEJNA GRUPA ROZPOCZYNA SZKOLENIA

To już 20 grupa, która rusza ze szkoleniem . Tym razem  uczestnicy będą brali udział w szkoleniu z zakresu  Pracownik produkcji odzieży z obsługą klienta  w Koluszkach pow. Łódź wschód. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w naszym projekcie i życzymy owocnej nauki. Przypominamy że projekt adresowany jest do: osób w wieku 30 lat i więcej; [...]
START DO ZATRUDNIENIA: SZKOLIMY OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

START DO ZATRUDNIENIA: SZKOLIMY OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

Przed Uczestnikami projektu „START do zatrudnienia” 100-godzinne szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi. Szkolenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie. Udział w szkoleniu odbywa się na podstawie zdiagnozowanych potrzeb oraz potencjału Uczestnika.   Uczestnikom szkoleń zapewniamy odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały dydaktyczne. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem [...]
Skip to content