Weszli na rynek pracy z POWERem – kolejny projekt zakończony

Weszli na rynek pracy z POWERem – kolejny projekt zakończony

Projekt „Wejdź na rynek pracy z POWERem” został zakończony. Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy dla 156 osób  w wieku 15-29 lat. Grupą docelowa projektu były  osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie woj. śląskiego, osoby pozostających bez pracy (130 osób biernych zawodowo i 25 bezrobotnych, w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych), nieuczestniczące w kształceniu [...]
Skip to content