Projekt „Z POWERem do zmian” w liczbach

Projekt „Z POWERem do zmian” w liczbach

„Z POWERem do zmian” tylko z HUMANEO! Niedawno na terenie województwa małopolskiego zakończyliśmy jeden z największych realizowanych przez nas projektów! Liczby są imponujące, zobaczcie sami: 276 osób 2863 godzin szkoleniowych 1104 godzin doradztwa zawodowego 746 godzin poradnictwa zawodowego 1618 godzin pośrednictwa pracy 80 zaangażowanych trenerów 218 wydanych zaświadczeń W ramach projektu realizowaliśmy szkolenia z różnych […]

„Z POWERem do zmian!”: Szkolenie zawodowe dla uczestników z grupy XXIX

„Z POWERem do zmian!”: Szkolenie zawodowe dla uczestników z grupy XXIX

W dniu dzisiejszym kolejni uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” rozpoczynają swój udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym. Szkolenie to będzie odbywać się w Andrychowie (województwo małopolskie) i potrwa do 27 lutego. Przypominamy, iż projekt ten skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, które zamieszkują na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia, a więc na terenie następujących powiatów: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki. Więcej […]

„Z POWERem do zmian!”: Grupa XXVIII wzięła udział w szkoleniu zawodowym

„Z POWERem do zmian!”: Grupa XXVIII wzięła udział w szkoleniu zawodowym

Kolejne osoby biorące udział w projekcie „Z POWERem do zmian!” wzięły udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym, które zostało zaplanowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego rynku pracy. Przypominamy, iż uczestnikami projektu są osoby w wieku 18-29 lat, które zamieszkują na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia) tj. powiat chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki. […]

„Z POWERem do zmian!”: Kolejne dwie grupy ukończyły szkolenia zawodowe

„Z POWERem do zmian!”: Kolejne dwie grupy ukończyły szkolenia zawodowe

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” należący do grupy XXVI i XXVII ukończyli realizację bezpłatnych szkoleń zawodowych, które odbywały się w Olkuszu (grupa XXVI) oraz w Trzebini (grupa XXVII). Głównym celem szkoleń było zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które mogą mieć kluczowe znaczenie w budowaniu swojej pozycji na rynku pracy. Oba szkolenia zakończyły […]

„Z POWERem do zmian!”: Szkolenie zawodowe (grupa XXV)

„Z POWERem do zmian!”: Szkolenie zawodowe (grupa XXV)

Projekt „Z POWERem do zmian!” liczy już XXV grup! Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji szkolenia zawodowego dla kolejnych uczestników projektu i podobnie jak w przypadku grupy XXIV szkolenie to odbywa się w Trzebini (województwo małopolskie). Jest to kolejna forma wsparcia mająca za zadanie przekazanie młodym osobom odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności, które znacząco zwiększą ich szanse […]

Skip to content