Staże zawodowe – ostatnia prosta

Staże zawodowe – ostatnia prosta

Wraz z końcem kwietnia uczestnicy projektu „Z POWERem na rynek pracy” należący do grupy I, II, III oraz IV zakończą swoje trzymiesięczne staże zawodowe. Przez cały ten czas nabywali oni doświadczenie zawodowe oraz zyskiwali nowe kwalifikacje, mieli też możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas pozostałych form wsparcia. Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy […]

ZAJĘCIA Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO DOBIEGAJĄ KOŃCA

ZAJĘCIA Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO DOBIEGAJĄ KOŃCA

Uczestnicy projektu „Z POWER-em na rynek pracy” z grupy VI oraz VII zakończyli właśnie kolejną formę wsparcia, którą były zajęcia z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te miały na celu przede wszystkim poznanie potencjału zawodowego każdego z uczestników, co pozwoli zdiagnozować jaki rodzaj szkolenia zawodowego będzie w pełni odpowiadał ich potrzebom oraz możliwościom. Podczas spotkań z doradcą […]

Z POWER-EM NA RYNEK PRACY: NOWA GRUPA W PROJEKCIE!

Z POWER-EM NA RYNEK PRACY: NOWA GRUPA W PROJEKCIE!

To już siódma grupa osób, która rozpoczyna udział w projekcie „Z POWER-em na rynek pracy”. Uczestnicy swoją drogę aktywizacji zawodowej rozpoczynają od przeprowadzenia diagnozy sytuacji zawodowej. Celem diagnozy jest przygotowanie Indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego z udziałem Uczestnika projektu.   Na podstawie przygotowanego IPD realizowane będą kolejne kroki służące wsparciu Uczestnika projektu na ścieżce […]

Skip to content