Wpływ automotywacji i radzenia sobie ze stresem na skuteczną współpracę w zespole

Wpływ automotywacji i radzenia sobie ze stresem na skuteczną współpracę w zespole

Wpływ automotywacji i radzenia sobie ze stresem na skuteczną współpracę w zespole Szkolenie umożliwi usystematyzowanie wiedzy i umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji z innymi, radzenia sobie z krytyką i plotką, rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy poznają elementy mające wpływ na wywieranie pozytywnego pierwszego wrażenia, zdobędą umiejętność jasnego i precyzyjnego budowania komunikatów werbalnych oraz niewerbalnych. Poznają metody […]

Obowiązki nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego i Kodeksu pracy oraz prawa i dobra dziecka

Obowiązki nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego i Kodeksu pracy oraz prawa i dobra dziecka

Obowiązki nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego i Kodeksu pracyoraz prawa i dobra dziecka Szkolenie z zakresu prawa oświatowego umożliwi nauczycielom poznanie bieżących zmian przepisów, pozwoli również usystematyzować wiedzę z zakresu obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela. W trakcie szkolenia omówione zostaną kwestie obowiązków nauczyciela jako pedagoga, oraz jako pracownika, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, jak również zmiany prawne […]

Dobre praktyki w stosowaniu RODO w placówce oświatowej

Dobre praktyki w stosowaniu RODO w placówce oświatowej

Dobre praktyki w stosowaniu RODO w placówce oświatowej    Szkolenie o tematyce ochrony danych osobowych skierowane do pracowników placówek oświatowych. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną przepisy z zakresu danych osobowych, jak również praktyczne aspekty stosowania przepisów, z uwzględnieniem specyfiki placówek oświatowych. W programie m.in.: przepisy ogólne regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych, podstawowe pojęcia dotyczące danych […]

Bezpieczeństwo danych, informacji i treści cyfrowych w pracy nauczyciela

Bezpieczeństwo danych, informacji i treści cyfrowych w pracy nauczyciela

Bezpieczeństwo danych, informacji i treści cyfrowych w pracy nauczyciela Szkolenie zgodne z ECCC DIGCOMP Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z urządzeniami działającymi w środowisku cyfrowym oraz bezpieczeństwem informacji w środowisku cyfrowym. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z interakcją zdrowia i dobrostanu z technologiami cyfrowymi, jak również z interakcją środowiska i technologii cyfrowych. W programie m.in.: […]

Netykieta, tożsamość i własność cyfrowa

Netykieta, tożsamość i własność cyfrowa

Netykieta, tożsamość i własność cyfrowa Szkolenie zgodne z ECCC DIGCOMP Podczas szkolenia Uczestnicy poznają zagadnienia związane z netykietą, tożsamością cyfrową, prawami autorskimi i licencjami dot. treści zamieszczanych w Internecie. W programie m.in.: zasady zachowania obowiązujące użytkowników technologii cyfrowych w czasie interakcji w środowiskach cyfrowych, sposoby i strategie komunikacji dopasowane do odbiorców, aspekty różnorodności kulturowej i […]

Skip to content