Dobre praktyki w stosowaniu RODO w placówce oświatowej

Dobre praktyki w stosowaniu RODO w placówce oświatowej

Dobre praktyki w stosowaniu RODO w placówce oświatowej    Szkolenie o tematyce ochrony danych osobowych skierowane do pracowników placówek oświatowych. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną przepisy z zakresu danych osobowych, jak również praktyczne aspekty stosowania przepisów, z uwzględnieniem specyfiki placówek oświatowych. W programie m.in.: przepisy ogólne regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych, podstawowe pojęcia dotyczące danych […]

Bezpieczeństwo danych, informacji i treści cyfrowych w pracy nauczyciela

Bezpieczeństwo danych, informacji i treści cyfrowych w pracy nauczyciela

Bezpieczeństwo danych, informacji i treści cyfrowych w pracy nauczyciela Szkolenie zgodne z ECCC DIGCOMP Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z urządzeniami działającymi w środowisku cyfrowym oraz bezpieczeństwem informacji w środowisku cyfrowym. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z interakcją zdrowia i dobrostanu z technologiami cyfrowymi, jak również z interakcją środowiska i technologii cyfrowych. W programie m.in.: […]

Netykieta, tożsamość i własność cyfrowa

Netykieta, tożsamość i własność cyfrowa

Netykieta, tożsamość i własność cyfrowa Szkolenie zgodne z ECCC DIGCOMP Podczas szkolenia Uczestnicy poznają zagadnienia związane z netykietą, tożsamością cyfrową, prawami autorskimi i licencjami dot. treści zamieszczanych w Internecie. W programie m.in.: zasady zachowania obowiązujące użytkowników technologii cyfrowych w czasie interakcji w środowiskach cyfrowych, sposoby i strategie komunikacji dopasowane do odbiorców, aspekty różnorodności kulturowej i […]

Komunikacja i współpraca z uczniami i rodzicami w środowisku cyfrowym

Komunikacja i współpraca z uczniami i rodzicami w środowisku cyfrowym

Komunikacja i współpraca z uczniami i rodzicami w środowisku cyfrowym Szkolenie zgodne z ECCC DIGCOMP W efekcie zrealizowanego szkolenia Uczestnicy nauczą się sprawnie wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej, dobierając odpowiednio narzędzia i technologie cyfrowe. Nabędą umiejętności umożliwiające sprawne wykorzystanie narzędzi do dzielenia się danymi, informacjami i treściami cyfrowymi, co usprawni proces dydaktyczny i zwiększy jego efektywność. […]

Plastyka sensoryczna jako jedna z głównych form aktywności dziecka

Plastyka sensoryczna jako jedna z głównych form aktywności dziecka

Plastyka sensoryczna jako jedna z głównych form aktywności dziecka   Szkolenie dedykowane dla nauczycieli przedszkola  Głównym zadaniem nauczyciela, opiekuna, rodzica jest wpływanie na wszechstronny rozwój dziecka zgodny z jego potrzebami i zainteresowaniami. Wychowanie plastyczne daje możliwość aktywnego obcowania dziecka z różnymi rodzajami sztuki plastycznej, dzięki czemu wpływa na jego własną ekspresję twórczą, a także rozwija […]

Skip to content