Analiza skuteczności i efektywności usług

Wprowadzenie

Wskaźniki skuteczności i efektywności szkoleń

  1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym,
    w stosunku do rozpoczynających szkolenia.
  2. Liczba i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według kryterium statusu w rozumieniu ustawy, płci, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
  3. Liczba i odsetek przeszkolonych według kryterium płci.
  4. Liczba i odsetek przeszkolonych według kryterium wieku.
  5. Liczba i odsetek przeszkolonych według kryterium wykształcenia.
  6. Liczba i odsetek przeszkolonych według kryterium miejsca zamieszkania.
  7. Liczba i odsetek przeszkolonych według przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy.

 

 

 

 

 

Podsumowanie