Chat GPT – materiał dla nauczycieli

Sztuczna inteligencja niewątpliwie zmieni sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, dlatego tak ważne jest rozumienie, jakie szanse i zagrożenia się z nią wiążą. Obecnie coraz większą popularnością cieszy się Chat GPT, z którego korzystają także uczniowie.

Chat GPT to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które w formule przypominającej dialog pozwala otrzymywać odpowiedzi na pytania zadawane w języku naturalnym. Chat GPT może istotnie zmienić oblicze polskiej edukacji dzięki zdolności dostarczania bardzo precyzyjnie spersonalizowanej wiedzy. 

Nie jest to narzędzie pozbawione wad, co jednak nie powstrzymuje uczniów przed wykorzystywaniem go już dziś. Świadome korzystanie z niego przez nich nie powinno ograniczać się do prób napisania za jego pomocą pracy domowej. Nauczyciele stają tym samym przed prawdziwym wyzwaniem – jak oceniać prace, które mogą być tworzone całkowicie lub w bardzo dużym stopniu przez sztuczną inteligencję.

W odpowiedzi na potrzeby nauczycieli poszukujemy sposobu wsparcia ich w pracy, dlatego utworzyliśmy grupę roboczą “AI w Edukacji”, w ramach której Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej – Justyna Orłowska, Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Mateusz Rafał oraz Zastępca Dyrektora ds. Cyfryzacji Edukacji i Nauki w Instytucie Badań Edukacyjnych – Michał Przymusiński omawiają temat przyszłości i wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji m.in. z kluczowymi liderami opinii Microsoft i Microsoft dla Edukacji. Grupa jest otwarta na współpracę z ekspertami zainteresowanymi tematyką sztucznej inteligencji.

W efekcie tych działań w Instytucie Badań Edukacyjnych uruchomiony został proces badania potrzeb nauczycieli i dopasowywania rozwiązań do ich oczekiwań. 

W pierwszym kroku przygotowano artykuł “Chat GPT w szkole – szanse i zagrożenia”, który zawiera m.in. informacje o tym, czym jest Chat GPT i jak wpływa na edukację, jakie zagrożenia rodzi jego użycie, jak korzystać z niego mądrze oraz sprawdzić, czy na przykład praca domowa została przygotowana samodzielnie.

Materiał został poddany badaniu zgodności z potrzebami nauczycieli. Wyniki posłużą do przygotowania kompleksowych rozwiązań wykorzystujących narzędzia cyfrowe, takie jak bazy wiedzy, strony internetowe, mechanizmy tzw. najczęściej zadawanych pytań i inne formy interaktywnego wsparcia nauczycieli.

Działanie jest realizowane w ramach polityki rozwoju AI w Polsce przyjętej przez Radę Ministrów w 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dostępnym na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, gdzie znajdą Państwo więcej bezpłatnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ekspertów.

Materiały:

Chat GPT w szkole – szanse i zagrożenia

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/chat-gpt–material-dla-nauczycieli