Coachingowe metody prowadzenia rozmów nastawione na skuteczność w komunikacji z uczniami i rodzicami

Szkolenie składa się z czterech modułów. Obejmuje wprowadzenie do metod coachingowych, rozumienia korzyści i techniki zadawania pytań, zaciekawienia się perspektywą rozmówcy (rodzica lub ucznia), zamiast przekonywania i uzasadniania racji. Wprowadza zmianę myślenia w tradycyjnym podejściu nauczyciela do ucznia lub rodzica, w sytuacji zmieniającej się rzeczywistości, występowaniu sytuacji kryzysowych, związanych ze zdalnym nauczaniem, oraz niejednoznacznością wypełnianych ról społecznych i rodzinnych. Podejście coachingowe pozwala wzmacniać odpowiedzialność każdej ze stron w bezpiecznie prowadzonej rozmowie.

MODUŁ I

Coachingowe podejście w relacjach nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzic: charakterystyka podejścia, główne założenia, wskazania i ograniczenia.

MODUŁ II

Koncepcja efektywnej komunikacji oparta o model Stanów JA wg. E. Berne’a: Rodzic – Dorosły – Dziecko. Poszukiwanie adekwatnych wzorców komunikacji i ograniczanie negatywnych. Rozwijanie postawy nastawionej na dialog i porozumienie.

MODUŁ III

Kluczowe umiejętności w prowadzeniu rozmów z elementami coachingowymi: aktywne słuchanie, zadawanie mocnych pytań, empatyczne podejście oraz tworzenie bezpiecznej relacji podczas spotkań i nastawienie na rozwiązania.

MODUŁ IV

Kontraktowanie – jako metoda uzgadniania zakresu, odpowiedzialności i celu rozmowy z podejściem coachingowym, ograniczająca wchodzenie w gry psychologiczne i prowadząca do efektywnych uzgodnień i rozwiązań z rodzicami uczniów. Przykładowe gry psychologiczne, mogące się rozgrywać w relacji nauczyciel- rodzic- uczeń. Koncepcja Trójkąta dramatycznego. Techniki wychodzenia z gier psychologicznych.

TRENER

Monika Kuras

Trener z 20-sto letnim stażem, konsultant, coach, ekspert w obszarze szkoleń i rozwoju z doświadczeniem w pracy konsultacyjno-rozwojowej w międzynarodowych organizacjach. Specjalizuje się w tematyce związanej z Analizą Transakcyjną, prowadzi autorskie programy rozwoju osobistego w biznesie dla specjalistów i menedżerów. Inicjuje i wdraża działania związane z procesem rozwoju kompetencji pracowników. Zrealizowała ponad 1500 godzin szkoleniowych oraz 7S00 godzin coachingowych. Przygotowując i koordynując duże projekty szkoleniowe, współpracuje i wspiera konsultacyjnie działy HR. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Prowadzi kilkuletnie programy rozwoju liderów i menedżerów w globalnych organizacjach. Ponadto brała udział w przygotowaniu oraz prowadzeniu konsultacji dla firm, oraz w rozwijaniu trenerów wewnętrznych w organizacjach. Interesuje się tematyką rozwoju osobistego, szczególnie zarządzaniem energią i stresem, neurobiologią w procesach decyzyjnych, zmianie nawyków, dialogiem motywującym, inteligencją emocjonalną itp. Prowadzi coachingi w oparciu o relacyjne podejście w nurcie psychologii humanistycznej. Posiada certyfikat Extended DISC® oraz certyfikat podyplomowego kursu Terapii Rodzin, II stopień kursu dla Trenerów (Kontrakt OSH, MBM Matkowski). Ukończyła Coaching relacyjny Grupy Doradczo Szkoleniowej – Transmisja. Z wykształcenia psycholog z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem ITAA (International Transactional Analysis Associacion). Wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej m. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Liczba godzin:

16 godzin dydaktycznych (4 x 4 godziny)

Forma:

stacjonarna lub zdalna

Szkolenie prowadzi:

Monika Kuras trener, coach, psycholog

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi:

Dorota Dyszkiewicz: dorota.dyszkiewicz@humaneo.pl tel. 663 031 704

Tomasz Nowak: tomasz.nowak@humaneo.pl tel. 662 005 102

LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content