„Cyfrowe lubelskie”: Rozpoczęcie szkoleń cyfrowych

Z przyjemnością informujemy, iż pierwsi uczestnicy/czki rozpoczynają udział w szkoleniu cyfrowym DIGCOMP. Na szkoleniu wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej wersji ramy DigComp 2.2. 

Każdy z uczestnik/czka odbędzie szkolenie w ramach 3 spośród 5 obszarów kompetencji: 1. Informacja i dane; 2. Komunikacja i współpraca; 3. Tworzenie treści cyfrowych; 4. Bezpieczeństwo; 5. Rozwiązywanie problemów. Obszary kompetencji, w ramach których szkolenie zrealizuje dany uczestnik/czka zostaną określone na etapie diagnozy.

Szkolenie będzie realizowane w formie grupowej i trwać będzie 50h. Zakłada się z 10 spotkań po śr. 5 h lekcyjnych.

Ponadto zajęcia z języka polskiego rozpocznie niebawem grupa uczestników obcokrajowców. 

Szkolenie ma na celu nabycie lub podniesienie ogólnej znajomości języka polskiego. Będzie rozwijać umiejętność płynnego wypowiadania się, jako podstawowej umiejętności niezbędnej w życiu codziennym. Ma na celu wzbogacenie słownictwa oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego. Kursanci zdobędą praktyczne kompetencje językowe, poprawią umiejętność posługiwania się językiem polskim mówionym i pisanym. 

Nadal mamy wolne miejsca w projekcie. Przypominamy poniżej warunki naboru.

Osoby bezrobotne lub bierne lub pracujące, które spełniają poniższe warunki:

– pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie subregionu lubelskiego (m. Lublin, powiaty: lubelski, lubartowski, świdnicki),

– posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie

matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3.poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenia oraz status zatrudnienia.;

– zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji

Dokumenty zgłoszeniowe są na stronie internetowej projektu oraz dostępne w biurze projektu.