CZAS NA SZKOLENIA KOMPUTEROWE!

Już od 7 stycznia uczestnicy projektu „Odpowiedni kierunek” należący do grupy 4 rozpoczną szkolenia komputerowe, które potrwają do 22 stycznia. Szkolenia te są w 100% bezpłatne i prowadzą do nabycia kompetencji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem / certyfikatem.

Poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie końcowym część uczestników uzyska możliwość wzięcia udziału w 3-miesięcznych stażach zawodowych, podczas których będą oni mieli okazję wykorzystać w praktyce wszelkie umiejętności nabyte dzięki uczestnictwie w szkoleniach zawodowych oraz w pozostałych formach wsparcia.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/odpowiedni-kierunek/