CZEKAMY NA TWOJE ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

Jeszcze przez niespełna miesiąc można zgłaszać się do udziału w projekcie, który może całkowicie odmienić Twoją sytuację zawodową. Jest on skierowany do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, ale niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym do osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Co jeszcze powinieneś wiedzieć? 

Projekt dotyczy wyłącznie osób w wieku 18-29 lat i z obszaru miasta Elbląga oraz powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego. 

Każdy uczestnik może liczyć na bardzo konkretne wsparcie, które obejmuje: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy. Warto także podkreślić korzyści jakie czekają na uczestników: 

  • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje, 
  • bezpłatne materiały dydaktyczne, 
  • catering, 
  • stypendia szkoleniowe oraz stażowe, 
  • 4-miesięczne staże zawodowe, 
  • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia. 

W każdym momencie możesz sprawdzić szczegóły na stronie projektu: 

Zgłoszenia do projektu odbywają się w biurze projektu lub drogą mailową:

  • ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg (biuro czynne od pn. – pt. w godz. 8.00-16.00) 
  • tel. + 48 605 202 933 

Czekamy na Twoje zgłoszenie!