Część uczestników rozpoczyna staże zawodowe

Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” rozpoczęli właśnie realizację ostatniej formy wsparcia, którą są trzymiesięczne staże zawodowe. Ich celem będzie nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas aktywnego uczestnictwa w poprzednich formach wsparcia.

Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Partnera z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami. Przed rozpoczęciem stażu osoby biorące udział w projekcie zostaną skierowane na badania lekarskie, które zweryfikują ich gotowość do podjęcia pracy na danym stanowisku. Ponadto w trakcie odbywania stażu każdy ze stażystów będzie mógł liczyć na stypendium stażowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/z-powerem-do-zmian/