Część uczestników ukończyła szkolenie zawodowe

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” zakończyli udział w szkoleniu zawodowym.

Uczestnicy projektu w dniu 05.10.2021 r. zakończyli szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik gospodarczo-magazynowy z uprawnieniami do 1 kv”. Celem szkolenia było m.in. podniesienie i zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Po zakończeniu szkolenia zawodowego każdy uczestnik podszedł do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!