Czy masz kierunek na pracę?

Projekt „Kierunek -> PRACA” dedykowany jest dla osób po 30. roku życia, dla osób bezrobotnych, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych z powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego, limanowskiego, gorlickiego, tarnowskiego i miasta Tarnów – mówi Łukasz Gomółka, trener i egzaminator Stowarzyszenia HUMANEO, zachęcając do udziału w projekcie.

 

 

W ramach projektu zapewniamy wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego, a także wsparcie psychologiczne. Wsparcie obejmuje także dedykowane szkolenia zawodowe, które mają przystosować do pracy w danym zawodzie np. jako pracownik biurowy, pracownik gospodarczy lub handlowiec – dodaje Łukasz Gomółka.

Oprócz wskazanych form wsparcia uczestnikom projektu zapewniamy materiały dydaktyczne, catering, egzaminy zawodowe, 3-miesięczne staże zawodowe z gwarancją zatrudnienia, stypendium szkoleniowe oraz stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu „Kierunek -> PRACA”.