Czy możesz wszystko? Ruszamy z nowym projektem!

Humaneo po raz kolejny podejmuje działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Tym razem zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym na terenie województwa dolnośląskiego. Skorzystaj z poradnictwa zawodowego, warsztatów proaktywnego poszukiwania pracy, szkoleń zawodowych i wielu innych form wsparcia. Sprawdź szczegóły i zgłoś się do projektu.

 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 160 os. (min. 90 kobiet) w wieku od 30 roku życia,  które pozostają bez zatrudnienia. Uczestnikami projektu mogą być osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (dot. to osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami). Poszukujemy uczestników z województwa dolnośląskiego z obszarów objętych programem rewitalizacji. Zgłoś się do projektu jeżeli jesteś osobą:

  • pozostającą bez zatrudnienia lub znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
  • w wieku 50 i więcej lat,
  • z niepełnosprawnościami,
  • niskich kwalifikacjach.

                                                     Może czekamy właśnie na Ciebie!

 

 Wsparcie, którego udzielamy w ramach projektu „Mogę wszystko” to przede wszystkim:

  • poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb uczestnika i opracowaniem IPD,
  • warsztaty proaktywnego poszukiwania pracy – zajęcia grupowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenie zawodowe,
  • aktywizacja zawodowa- staże zawodowe wsparcie indywidualne,
  • zwroty za dojazdy,
  • zwroty za osobę zależną.

Co zyskujesz?

  • w 100% darmowe szkolenie,
  • ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu zawodowego,
  • pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera,
  • stypendium szkoleniowe,
  • certyfikat,
  • darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
  • staż zawodowy.

Szkolenia będą niezwłocznie realizowane po zebraniu się grupy i zakwalifikowaniu uczestników.

Kandydat na uczestnika zostanie zakwalifikowany do projektu na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań projektowych.

Okres realizacji projektu – 01.05.2019-31.08.2020

Okres rekrutacji do marca 2020r.

 

Zapisy i kontakt:

Agata Witek – 605-202-933
Tomasz Nowak – 667-440-500
Patrycja Czarnecka – 609-371-184         

Lub osobiście pod adresem:

ul. Legnicka 7
57-200 Ząbkowice Śląskie

 

Liczba miejsc ograniczona!

 

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie projektu „Mogę wszystko”.

 

Humaneo realizuje projekt „Mogę wszystko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.