DAJ SOBIE SZANSĘ. DOŁĄCZ DO PROJEKTU „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie pn. „Droga ku zatrudnieniu”? Ponieważ to propozycja dla osób, które chcą zmienić swoją sytuację zawodową i skorzystać z szerokiego pakietu wsparcia, przewidzianego w projekcie. Dodajmy, że jest to propozycja aktywizacji zawodowej dla osób w wieku 18-29 lat z obszaru miasta Elbląga oraz powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego. 

Realizowany przez Stowarzyszenie HUMANEO projekt, to idealna propozycja dla osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. 

Najważniejszym celem projektu pn. „Droga ku zatrudnieniu” jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizacyjnych. Dlatego uczestnicy zostają objęci identyfikacją i diagnozą potrzeb wraz z utworzeniem IPD, poradnictwem zawodowym, szkoleniami zawodowymi, stażem i pośrednictwem pracy. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się w biurze projektu, które zlokalizowane jest w Elblągu przy ulicy Warszawskiej 55 (biuro czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) – kontakt telefoniczny: 605 202 933. 

Zgłoszenia można składać także drogą mailową na adres: 

Więcej informacji na stronie projektu: