Dalszy ciąg rekrutacji do projektu SWSiZ

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa! Sprawdź warunki udziału w projekcie „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe” i dołącz do uczestników.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

·         zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie MOF Olsztyna (powiat olsztyński – gmina Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda; m. Olsztyn);

·         jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

·         jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;

·         jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);

·         nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęta dozorem elektronicznym).

W ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Humaneo, uczestnik może skorzystać z poniższych form wsparcia:

·         indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych (3 h/os.),

·         grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych (16 h/gr.),

·         indywidualne poradnictwo zawodowe (6 h/os.),

·         grupowe poradnictwo zawodowe (16 h/gr.),

·         kursy i szkolenia zawodowe (śr. 80 h/gr.) dla 32 osób,

·         pośrednictwo pracy (8 h/os.),

·         zatrudnienie wspomagane (24 h/os.) dla 2 os. z niepełnosprawnościami – trening pracy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!