Dalszy ciąg rekrutacji do projektu „Właściwa ścieżka aktywności”

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa!

W ramach projektu każdy uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia:

 •         indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,
 •         indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie,
 •         indywidualne spotkanie ze specjalistą ds. mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,
 •         indywidualne poradnictwo zawodowe, mające na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 •         indywidualne, nowatorskie poradnictwo zawodowe przy wykorzystaniu coachingu w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego,
 •         wysokiej jakości szkolenia zawodowe,
 •         pośrednictwo pracy,
 •         staże zawodowe.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

 •         są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 •         pozostają bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo);
 •         ukończyły 18 rok życia;
 •         zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego, w tym powiatów: chodzieskiego (jedną z gmin: Budzyń – gmina wiejska, Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin), wągrowieckiego (jedną z gmin: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz,  Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, Wągrowiec, Wągrowiec – gmina wiejska), złotowskiego (jedną z gmin: Jastrowie, Lipka – gmina wiejska, Okonek, Tarnówka – gmina wiejska, Zakrzewo – gmina wiejska, Złotów, Złotów – gmina wiejska).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!