Darmowe szkolenie: prawo jazdy kat. D

Przed nami kolejny etap realizacji projektu „Kwalifikacje dla młodych”. Jeżeli chcesz zdobyć prawo jazdy i podnieść swoje kompetencje zawodowe zgłoś się do udziału w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy kategorii D.

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, pomiędzy 21. a 29. rokiem życia, w tym do młodzieży, czyli osób do 25 roku życia, nieprzerwanie bezrobotnych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz osób dorosłych, mających 25 i więcej lat, które pozostają bez pracy dłużej niż 12 miesięcy.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form aktywizacji zawodowej, w tym z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz stypendium szkoleniowego. W ramach szkolenia zapewnione zostaną materiały dydaktyczne, catering podczas realizowanych zajęć oraz zwrot pieniędzy za dojazd na zajęcia.

Szkolenie odbywać się będzie w Diagno-Test Sp. z o.o. Ośrodek Szkoleń Zawodowych Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 72.

W ramach projektu „Kwalifikacje dla młodych” odbyły się już szkolenia zawodowe na prawo jazdy kat. C, C+E, a także spotkania z doradcą zawodowym.

Projekt „Kwalifikacje dla młodych” realizowany jest w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe informacji na temat szkolenia można uzyskać w biurze projektu:

Aleja Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała
pawilon 1, pok.111
tel. 605 202 488
e-mail: dlamlodych@humaneo.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.