DIAGNOZA POTRZEB ORAZ STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI

Mamy przyjemność poinformować, iż Uczestnicy projektu grupa X rozpoczną pierwszą formę wsparcia dnia 14.01.2020 r. – Diagnoza potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – spotkanie z psychologiem.

Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie indywidualne spotkania w ramach poradnictwa psychologicznego (8 godzin, 4 spotkania po 2 godziny).

Zakres tematyczny: przełamywanie barier, budowanie pozytywnego myślenia, zwiększenie motywacji do działania, wzmacnianie wiary we własne możliwości, poznanie predyspozycji i mocnych stron, poznanie technik radzenia sobie ze stresem.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.