DOBIEGAJĄ KOŃCA ZAJĘCIA Z POŚREDNICTWA PRACY

Uczestnicy trzech grup projektu „Młodzi z POWERem” kończą spotkania z pośrednikiem pracy, realizowane w ramach projektu. Celem kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy było wsparcie Uczestników w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.

 

Już w najbliższym tygodniu Uczestnicy projektu zakończą udział w zajęciach prowadzonych przez pośrednika pracy.

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Do zadań pośrednika pracy należy m.in. pozyskiwane ofert pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych z pracodawcami poszukującymi pracowników, a także współdziałanie z instytucjami państwowymi.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Młodzi z POWERem”.