Dobre praktyki w stosowaniu RODO w placówce oświatowej   

Szkolenie o tematyce ochrony danych osobowych skierowane do pracowników placówek oświatowych. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną przepisy z zakresu danych osobowych, jak również praktyczne aspekty stosowania przepisów, z uwzględnieniem specyfiki placówek oświatowych.

W programie m.in.:

przepisy ogólne regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych, podstawowe pojęcia dotyczące danych osobowych, zasady przetwarzania danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych, praktyczne aspekty stosowania RODO, zasady kontroli zewnętrznej w obszarze ochrony danych osobowych, rola inspektora ochrony danych, bezpieczne korzystanie z urządzeń i systemów teleinformatycznych, ochrona tożsamości w cyberprzestrzeni.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy nauczą się stosować obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych w praktyce funkcjonowania szkoły i procesu dydaktycznego, tworzyć dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych, przeprowadzić i udokumentować analizę i ocenę zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa danych w szkole, Zabezpieczyć systemy informatyczne przed zagrożeniami cyberprzestępczości.  

TRENER

Marek Rogóz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych o specjalnościach e-biznes, zarządzanie firmą, audyt wewnętrzny, innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi oraz technologie multimedialne i grafika komputerowa. Ukończone studia podyplomowe dla Inspektorów Ochrony Danych (RODO) pod patronatem GIODO/PUODO. Posiada kwalifikacje audytorskie zgodne z ustawą o finansach publicznych. Od 2002 roku pracuje na stanowiskach projektowych, m. in. w Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, Stowarzyszeniu Groupe One w Brukseli, Instytucie Zaawansowanego Zarządzania oraz Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Dyrektor zarządzający, ABI/IOD i audytor w sądeckiej firmie Omega Audyt Centrum Doradztwa i Audytu. Mediator stały w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych oraz biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu w zakresie ochrony danych osobowych oraz funduszy. Autor licznych projektów społecznych i inwestycyjnych dla lokalnych przedsiębiorstw, uczelni i organizacji pozarządowych. Ekspert w zakresie projektów unijnych, ochrony danych osobowych, audytu i kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych i procedur administracyjnych. Audytor uprawniony do przeprowadzania audytu zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno–Szkoleniowych (MSUES). Redaktor bloga na temat ochrony danych osobowych @ODO4RODO.

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Forma:

stacjonarna lub zdalna

Szkolenie prowadzi:

Marek Rogóz inspektor ochrony danych osobowych, audytor

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi:

Dorota Dyszkiewicz: dorota.dyszkiewicz@humaneo.pl tel. 663 031 704

Tomasz Nowak: tomasz.nowak@humaneo.pl tel. 662 005 102

LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content