DOFINANSOWANIE ROZWOJU MAŁOPOLSKICH FIRM

W realizowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego projekcie dofinansowanie na rozwój firmy otrzyma ok. 3500 małopolskich firm, w tym ok. 13 660 pracowników tych przedsiębiorstw. Sprawdź, czy i Ty możesz uzyskać pieniądze na doradztwo, egzaminy i szkolenia dla siebie i swoich pracowników. 

Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę, ale także np. w ramach umowy cywilnoprawnej. Szczególne preferencje w projekcie dotyczą przede wszystkim pracowników w wieku 50 lat lub więcej, pracowników o niskich kwalifikacjach, pracowników przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu oraz pracowników przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu.

Jeżeli prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, którego siedziba znajduje się na terenie Małopolski  możesz uzyskać do 100 tys. zł na rozwój swojej firmy, dzięki  m.in. szkoleniom, studiom podyplomowych, doradztwu. W ramach Małopolskich Bonów Rozwojowych firmy otrzymają do 70 milionów złotych na dofinansowanie usług rozwojowych. Jeden bon rozwojowy ma wartość 60 zł. Każdy z biorących udział w projekcie przedsiębiorców może otrzymać minimum 160 bonów rozwojowych, aż po 2720 bonów w przypadku średniego przedsiębiorstwa.

Jeżeli szukasz środków na rozwój swojej działalności przez edukację swoją i pracowników nie zwlekaj. Zgłoś się do Humaneo i sprawdź w jaki sposób możemy Ci pomóc.

HUMANEO  – dajemy szanse i osiągamy cele!