Dołącz do naszego nowego projektu – „Droga do stabilnego zatrudnienia”

Dołącz do naszego nowego projektu! ????

Z dumą ogłaszamy, że Stowarzyszenie Humaneo otrzymało z Unii Europejskiej wsparcie finansowe na realizację projektu „Droga do stabilnego zatrudnienia”.

Naszym głównym celem jest poprawa sytuacji zawodowej osób dorosłych, które pracują na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych, a także osób ubogich, pracujących lub odchodzących z rolnictwa ????

W ramach projektu planujemy wesprzeć 280 osób poprzez indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, podczas których zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania. Dodatkowo oferujemy wysokiej jakości szkolenia z zakresu ICT oraz szkolenia zawodowe, a także możliwość odbycia staży zawodowych ????

Wymagania projektowe:

???? Osoby zamieszkujące województwo Podkarpackie w wieku 18-84 lat,

???? Osoby zamieszkujące miasta średnie, takie jak: Przemyśl, Sanok, Jasło, Jarosław, Mielec, Krosno, Dębica, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Przeworsk

???? Osoby uczące się

???? Osoby pracujące, zamieszkujące obszar objęty Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza i Inicjatywą Czwórmiasto

???? 100% osoby pracujące, w tym:

Osoby zatrudnione na umowę krótkoterminową, cywilnoprawną

Osoby ubogo pracujące

Osoby odchodzące z rolnictwa

???? Osoby z niepełnosprawnościami

Dołącz do naszej inicjatywy i wspólnie dążmy do poprawy warunków Twojego zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i zapisać się do udziału w projekcie ????

#DrogaDoStabilnegoZatrudnienia #WsparcieZawodowe #RozwójOsobisty #UniaEuropejska #ProjektSpołeczny #FunduszeEuropejskie #FunduszeUE