DOŁĄCZ DO PROJEKTU „WYSTARCZY CHCIEĆ! AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA”

DOŁĄCZ DO PROJEKTU „WYSTARCZY CHCIEĆ! AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA”
Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” nadal trwa! Zgłoszenia będą przyjmowane tylko do wyczerpania się miejsc w projekcie. Nie zwlekaj! Poznaj szczegóły i zgłoś się już dziś.
 
Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
  • osoby pozostające bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne długotrwale i osoby bierne zawodowo);
  • osoby, które ukończyły 18 rok życia;
  • osoby, które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze MOF Ełku (gmina miejska Ełk lub gmina wiejska Ełk)

Zakres pomocy czyli bezpłatne wsparcie udzielane w ramach projektu to indywidualne opracowanie ścieżki reintegracji oraz IPD,  poradnictwo (psychologiczne/pedagogiczne/prawne/zawodowe), coaching, szkolenie z umiejętności „miękkich”, szkolenie zawodowe i staż zawodowy.


Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa”, można je odebrać także w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy.


Zapraszamy!