Dołącz do zespołu Humaneo! Oferta pracy: psycholog

W Humaneo działamy na rzecz aktywizacji zawodowej. Naszą misją jest rozwój społeczeństwa informacyjnego. Podejmujemy działania o innowacyjnym charakterze, oparte na wiedzy i najlepszych praktykach branżowych. Humaneo to zespół ludzi, którzy łącząc pasję z działaniem, opracowują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania odpowiadając na realne potrzeby pracodawców oraz społeczeństwa obywatelskiego. W podejmowanych przez nas inicjatywach, potrzeby człowieka znajdują się w centrum. Jeżeli jesteś psychologiem i chcesz dołączyć do naszego zespołu koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą.

 

Oczekujemy:

  • pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowanej opinii,
  • wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku psychologia
  • posiadania prawa jazdy pat. B.

Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku:

  • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
  • umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej,
  • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych,
  • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
  • umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji,
  • umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,
  • znajomość specyfiki problemów rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej.

Oferujemy:

  • pracę w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji,
  • pracę w otwartym i kreatywnym zespole,
  • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia,
  • elastyczne godziny pracy,
  • możliwość udziału w innowacyjnych projektach zmieniających oblicze rynku pracy w Polsce.

Chętnie rozpoczynamy współpracę ze wszystkimi osobami, które przychodzą do nas z otwartymi umysłami, entuzjastycznie nastawionymi do życia i otoczenia. Z uwagą i troską pochylimy się nad każdym pomysłem, który może przyczynić się do dalszego wspólnego rozwoju. Zapewniamy przyjazną atmosferę, możliwość zdobywania ciekawych doświadczeń zawodowych oraz elastyczne warunki pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@humaneo.pl – w tytule wpisując nazwę stanowiska psycholog.

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz.883)”.