DORADCA ZAWODOWY OPIEKUJE SIĘ JUŻ 9 GRUPĄ PROJEKTU!

Zawiadamiamy, że już IX grupa rozpoczyna zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach projektu „Kierunek -> Praca”. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu dzisiejszym.

 

Następnie osoby będą uczęszczać na kolejne zajęcia przewidziane do realizacji w ramach projektu. Zakres pomocy udzielany jako bezpłatne wsparcie w ramach projektu to także

  • Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty z zakresu proaktywnego poszukiwania pracy + poradnictwo psychologiczne
  • Pośrednictwo pracy z możliwością ubiegania się o dodatek relokacyjny: 8h/os. (w tym 3 godziny spotkań indywidualnych tj. 3h/os., oraz 5 godzin pracy pośrednika – bez udziału UP)
  • Szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji
  • Staż zawodowy: 3 miesiące/os.

Korzyści dla uczestników projektu to bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, materiały dydaktyczne, catering, egzaminy zawodowe, 3-miesięczne staże zawodowe,  stypendium szkoleniowe oraz stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt „Kierunek -> PRACA” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) oraz PRETENDER Adrian Wronka (Partner) w okresie od 1.09.2018 do 31.03.2020r.

Sprawdź stronę projektu „Kierunek -> Praca”.