DROGA DO ZATRUDNIENIA: SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” rozpoczynają udział w szkoleniu zawodowym oraz stażach zawodowych.

 

Uczestnicy projektu od dnia 05.01.2021 r. rozpoczynają szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik ogólnobudowlany”. Celem szkolenia jest m.in. podniesienie i zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Przedmiotowe szkolenie jest zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Ponadto po zakończeniu szkolenia zawodowego każdy uczestnik będzie miał możliwość do podejścia do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje.

 

Ponadto, kolejni uczestnicy projektu w styczniu 2021 r. rozpoczęli realizację staży zawodowych, które potrwają trzy miesiące. Wsparcie to jest ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu. Ponadto staże umożliwią uczestnikom zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego, jak również ułatwią wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

 

Wszystkim uczestnikom szkoleń oraz staży zawodowych życzymy powodzenia!