„Droga do zatrudnienia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla uczestników grupy VII

W ostatnich kilku dniach uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” należący do grupy VII ukończyli kolejną formę wsparcia, a mianowicie indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Zajęcia odbywały się w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie).

Na każdego z uczestników przypadały trzy godziny zajęć, podczas których mieli oni możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą.

Program zajęć obejmował nastepujące zagadnienia:

  • pozyskiwanie odpowiednich ofert pracy od pracodawców
  • udostępnianie ofert pracy UP
  • inicjowanie spotkań  pracodawców z poszczególnymi UP
  • udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników danych UP w zakresie umożliwiającym wstępną ocenę UP pod kątem ewentualnego zatrudnienia (np. przesłanie konkretnemu pracodawcy CV danego UP)
  • dodatek relokacyjny