„DROGA KU ZATRUDNIENIU” – TRWA REKRUTACJA

Trwa rekrutacja do projektu „Droga ku zatrudnieniu”, który skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizacyjnych. 

Zakres pomocy w ramach projektu obejmuje: 

  • identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, 
  • poradnictwo zawodowe, 
  • szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, 
  • staże zawodowe, 
  • pośrednictwo pracy. 

Udział w projekcie, to także liczne korzyści dla jego uczestników. Wśród nich: bezpłatne szkolenia zawodowe zakończone egzaminem, bezpłatne materiały dydaktyczne, catering, stypendia szkoleniowe i stażowe oraz 4-miesięczne staże zawodowe. UCzestnicy mogą liczyć także na zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia. 

Należy podkreślić, że projekt dotyczy wyłącznie osób zamieszkujących w mieście Elblągu oraz powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego. 

Gdzie można zgłaszać się do projektu? 

Zgłoszenia odbywają się bezpośrednio w biurze projektu, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00: 

  • ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg
  • tel. + 48 605 202 933 

lub drogą mailową na adres: drogakuzatrudnieniu@humaneo.pl

Więcej informacji na stronie projektu: