Marek Jakubowski

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach o kierunku automatyka i robotyka, koordynator wielu projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Odpowiedzialny za wdrażanie przyjętej strategii rozwoju Humaneo, opracowanie planów działania oraz wskazywanie sposobów ich realizacji. Twórca wytycznych w zakresie rozwoju strategii komunikacyjnej, polityki jakości oraz kontroli jakości. Odpowiada za koordynowanie i kontrolowanie działań operacyjnych, ocenę i rozliczanie efektywności pracy.

Działalność społeczna:
od 2018 – prace na rzecz Komisji ds. Kampanii Społecznych TVP SA w wyniku powołania przez Radę Działalności Pożytku Publicznego działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
od 2016 – członkostwo w Formacji Obrony Cywilnej w Plutonie Ratownictwa Przeciwpowodziowego.

Prywatnie: dumny ojciec dwóch córek, wierny słuchacz 3-go programu Polskiego Radia. Wolny czas spędza na  pływalni.