Dwa nowe szkolenia w ofercie ODN Humaneo

W bieżącym roku szkolnym 2022/23 do oferty ODN włączyliśmy dwa nowe szkolenia:


➣ Wpływ automotywacji i radzenia sobie ze stresem na skuteczną współpracę w zespole ?


Szkolenie umożliwi usystematyzowanie wiedzy i umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji z innymi, radzenia sobie z krytyką i plotką, rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy poznają elementy mające wpływ na wywieranie pozytywnego pierwszego wrażenia, zdobędą umiejętność jasnego i precyzyjnego budowania komunikatów werbalnych oraz niewerbalnych. Poznają metody skutecznego radzenia sobie w sytuacjach przeciążenia, oraz kontrolowania czynników wywołujących stres zawodowy


Szkolenie prowadzi Paulina Mos – psycholog, doradca zawodowy ?


➣ Obowiązki nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego i Kodeksu pracy oraz dobra dziecka ?‍?


Szkolenie z zakresu prawa oświatowego umożliwi nauczycielom poznanie bieżących zmian przepisów, pozwoli również usystematyzować wiedzę z zakresu obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela. W trakcie szkolenia omówione zostaną kwestie obowiązków nauczyciela jako pedagoga, oraz jako pracownika, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, jak również zmiany prawne w zakresie oceny pracy nauczycieli. Przedstawione zostaną aspekty praw i dobra dziecka, w kontekście Konwencji o prawach dziecka, Konstytucji RP, prawa oświatowego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak również Karty nauczyciela.
Szkolenie prowadzi mec. Zofia Kącka – specjalista z zakresu prawa oświatowego ?


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nowych szkoleń ?


Szczegółowy program szkoleń psychologicznych, jak i prawnych może zostać dostosowany do potrzeb Państwa placówki ?


Zapraszamy do kontaktu z nami w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usług ?