Akademi@ Kluczowych Kompetencji

banner-projektowy-akk-lublinNumer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania:
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Okres realizacji projektu:
01.01.2012 – 31.12.2012

Obszar realizacji projektu:
Województwo lubelskie

 

Grupa docelowa:
Wsparcie skierowane było do nauczycieli, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani byli uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji
i umiejętności poza godzinami pracy.

Cel główny projektu:
Wyposażenie 60 nauczycieli zamieszkałych i uczących w szkołach na terenach wiejskich województwa lubelskiego w kwalifikacje
z zakresu uprawnień trenerskich i egzaminatorskich oraz nauki przedmiotów IT osób dorosłych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Warsztaty pn. Szkolenie i wychowanie osób dorosłych
  Warsztaty miały na celu wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę na temat tego, jak szkolić osoby dorosłe. Zajęcia obejmowały tematykę: najczęstsze błędy w szkoleniu dorosłych, znaczenie i rola trenera, ocena potrzeb dorosłych uczniów, andragogika a proces edukacyjny, planowanie zajęć, motywacja grupy, efektywność nauczania osób dorosłych.
 2. Szkolenie z zakresu technologii IT
  Szkolenie komputerowe w standardzie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC z zakresu:

  • IT M1 – Sprzęt i oprogramowanie komputerowe.
  • IT M2 – Edycja dokumentów.
  • IT M3 – Obliczenia arkuszowe.
  • IT M4 – Bazy danych.
  • IT M5 – Technologie informacyjno-komunikacyjne
  • IT M6 – Technologie mobilne
  • IT M7 – Grafika biznesowa.
 3. Szkolenie z zakresu branżowego języka angielskiego
  Zajęcia były prowadzone w oparciu o metodę eklektyczną pozwalającą zdobyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wymagających użycia języka obcego wzbogacony o słownictwo informatyczne i techniczne. Szkolenia odbyły się w międzynarodowym standardzie The Global Language System, zakończone egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach6060100
- w tym nauczyciele na obszarach wiejskich6060100
Liczba nauczycieli którzy ukończyli warsztaty SZKOLENIE I WYKONANIE OSÓB DOROSŁYCH6060100
Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu w krótkich formach (Zadanie 1)6060100
Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu w krótkich formach (Zadanie 2)6060100
Liczba nauczycieli, którzy zakończyli udział w specjalistycznych szkoleniach IT6060100
Liczba nauczycieli którzy zdali na min. 90% egzamin końcowy (Zadanie 2)6060100
Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu w krótkich formach (Zadanie 3)6060100
Liczba nauczycieli którzy zakończyli udział w szkoleniu z zakresu branżowego języka angielskiego6060100
Liczba nauczycieli którzy zdali na min. 90% egzamin z branżowego języka angielskiego6060100
Liczba nauczycieli którzy zakończyli udział w szkoleniu egzaminatorskim ECCC6060100
Liczba nauczycieli, którzy zakończyli udział w szkoleniu trenerskim ECCC6060100
Liczba nauczycieli, którzy zdali egzaminy z technologii IT na min 90%6060100

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.